دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

وبینار خلاقیت و تفکر آزاد ویژه هنر آموزان کسب و کار الکترونیک

گروه آموزشی کارآفرینی استان در نظر دارد وبیناری با عنوان خلاقیت و تفکر آزاد را به تاریخ پنجشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ برگزار نماید.

طی رایزنی و گفتگوهای به عمل آمده بین گروه کامپیوتر و کارآفرینی استان، مجوز شرکت هنر آموزان کامپیوتر که مدرس کتاب کسب و کار الکترونیک در پایه دوازدهم شاخه فنی و حرفه ای هستند، کسب شد.

همکاران ذینفع با توجه به پوستر وبینار با آدرس http://94.182.40.50/ksb می توانند در وبینار شرکت نمایند.

 

 

Mission News Theme by Compete Themes.