دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

جدول مواد درسی و نرم افزارهای مورد نیاز

جدول موارد درسی و نرم افزاهای مورد نیاز رشته شبکه و نرم افزار شاخه فنی و حرفه ای

پایه دهمپایه یازدهمپایه دوازدهم
نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای Windows 10 Microsoft Office 2016 CPU_Z –  WinRAR PowerISO  –Hyper-v VMware Driversتوسعه برنامه سازی و پایگاه داده Access 2016 Microsoft Visual Studio 2012 MSDNVisio Windows 10 Windows server 2012 Fing Network tools Packet Tracer GNS3
تولیدمحتوای الکترونیکی و برنامه سازی Adobe illustrator CC ProShow Gold V6 SwishMax 4 Captivate 9 Snagit13 Raptor FlashPlayer 10 .Net Framework 3.5 Microsoft Visual Studio 2012 MSDNپیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب Excel -2016 HTML:version 5 DreamWaver CC2014 Wampserver 3.0.6  تجارت الکترونیک و امنیت شبکه WampServer PerstaShop 1.7 Win box   , vmware workstation Router OS iso Windows10 Port Scanner Ip Video system tool
دانش فنی پایه    
نقشه کشی فنی رایانه ای Autodesk AutoCad 2015  
Mission News Theme by Compete Themes.