دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

فیلم های آموزشی پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

پودمان اول

واحد یادگیری۱

۱- صفحات ۳ تا ۱۱ کتاب درسی

۲- فرمول نویسی

۳- جدول پویا – مدیریت سطرها و ستون ها و کاربرگ

۴- توابع آماده

۵- کارگاه ۱۱ – خطاهای اکسل

۶- کارگاه ۱۲ – تابع if

۷- ایجاد فهرست کشویی در اکسل –  صفحه ۳۵

۸- قالب بندی شرطی –  صفحه ۳۹

۹- آشنایی با اجزای نمودار در اکسل –  صفحه ۴۴

۱۰- صفحه بندی و چاپ – از صفحه ۴۹ تا ۵۵

۱۱- ماکرونویسی – از صفحه ۵۵ تا ۵۷

پودمان دوم

واحد یادگیری۲

۱- صفحه ۶۳

۲- صفحه ۶۴

۳- صفحه ۶۴ – بخش ۲

۴- صفحه ۶۵

۵- صفحه ۶۵ – بخش ۲

۶- صفحه ۶۶

۷- صفحه ۶۷

۸- صفحه ۶۸

۹- صفحه ۶۹

۱۰- صفحه ۷۰

۱۱- صفحه ۷۲

۱۲- صفحه ۷۳

۱۳- انواع صفحات- زبان نشانه گذاری HTML  –  صفحه ۷۵ تا ۷۸

۱۴- ساختار یک دستور وصفحه HTML  –  صفحه ۷۸ تا ۸۲

۱۵- صفت عناصردر HTML  –  صفحه ۸۲ تا ۸۵

۱۶- فناوری CSS –  صفحه ۸۶ تا ۹۴ – بخش ۱

۱۷- فناوری CSS –  صفحه ۸۶ تا ۹۴ – بخش ۲

۱۸- انواع قالب های طراحی صفحات وب –  صفحه ۹۵ تا ۹۹ 

۱۹- آشنایی با Dreamweaver ، ایجاد تارنمای محلی در Dreamweaver – صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۴

۲۰- آشنایی با page properties  در  Dreamweaver – صفحه ۱۰۴ تا ۱۰۸

واحد یادگیری۳

۱- آشنایی با table در Dreamweaver – صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۴

۲- مفاهیم اولیه درمورد چندرسانه ای و افزونه ها، چگونگی درج تصویر- کارگاه۲- از صفحه ۱۱۴ تا۱۱۷

۳- چگونگی درج فیلم و صوت- کارگاه ۳- از صفحه ۱۱۷ تا۱۱۹

۴- پیوند و انواع آن، چگونگی ایجاد پیوند- کارگاه۴ – از صفحه۱۱۹ تا ۱۲۲

۵- ایجاد فرم ( کارگاه ۵) – صفحه ۱۲۲ تا ۱۲۴

۶- طراحی نمون برگ ( کارگاه ۶) – صفحه ۱۲۴ تا ۱۲۷

۷- درج فهرست انتخاب و دکمه ( کارگاه ۷ ) – صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۰

پودمان سوم

واحد یادگیری۴

۱-آشنایی با جاوا اسکریپت – صفحه ۱۳۴ تا ۱۳۶

۲- استفاده از جاوا اسکریپت ( کارگاه ۱ ) – صفحه  136 تا ۱۳۸

۳- توابع در جاوا اسکریپت ( کارگاه ۲ ) – ازصفحه ۱۳۸ تا ۱۴۰

۴- دسترسی به عناصر .کارگاه ۳ و کارگاه ۴ – صفحه ۱۴۰ تا ۱۴۲

۵- مفهوم سرویس دهنده و سرویس گیرنده- زبانهای برنامه نویسی مبتنی بر وب – اجرای wamp – ازصفحه ۱۴۳ تا ۱۴۵

۶-  زبان برنامه نویسی php   – نحوه نوشتن دستورات php  – میزبان محلی- کارگاه ۵  از صفحه ۱۴۵ تا ۱۴۸

۷- متغییر و رشته  – از صفحه ۱۴۸ ،۱۴۹ و ۱۵۱

۸- انواع عملگرها – صفحه ۱۵۰

۹- آرایه – صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۴

۱۰- ثابت ها  – صفحه ۱۵۵

۱۱- فرمان Switch Case – صفحه ۱۵۶

۱۲- حلقه for – صفحه ۱۵۷

۱۳- حلقه های foreach و while – صفحه ۱۵۸تا ۱۶۱

۱۴- کارگاه ۱۴ – صفحه ۱۶۲ تا ۱۶۴

۱۵- کارگاه ۱۵ – صفحه ۱۶۴ تا ۱۶۶

۱۶- دریافت اطلاعات از نمون برگ –  صفحه  167

۱۷- طراحی صفحه وب پویای عضویت در تارنما ( کارگاه ۱۶) – از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۰

۱۸- اعتبارسنجی – از صفحه ۱۷۰ تا ۱۷۱

۱۹- کارگاه ۱۷ و ۱۸ – از صفحه ۱۷۱ تا ۱۷۴

پودمان چهارم

واحد یادگیری۵

۱- ایجاد پایگاه داده – صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۴

۲- انواع داده ها،نحوه ایجاد جدول، تغییر ساختار جدول – صفحه  ۱۸۵  تا ۱۹۰

۳- اصلاح ساختار جدول – صفحه ۱۹۱تا ۱۹۴

۴- درج رکوردها – صفحه: ۱۹۵ تا ۱۹۷

۵- حذف رکوردها  – صفحه:  198 تا ۱۹۹

۶- ویرایش رکوردها – صفحه:     199 تا  201

۷- اضافه کردن ویژگیauto increment – صفحه:   202 تا ۲۰۳

۸- حذف جدول از پایگاه داده – صفحه :۲۰۴ تا ۲۰۵

۹- حذف  پایگاه داده – صفحه :۲۰۵ تا ۲۰۶

واحد یادگیری۶

۱۰- ایجاد پرس و جو  – صفحه : ۲۱۰تا۲۱۳

۱۱- مرتب سازی رکوردهای جدول – صفحه : ۲۱۴ تا ۲۱۶

۱۲- توابع آماری – صفحه  ۲۱۶ تا ۲۱۹

۱۳- ایجاد پایگاه داده در تارنمای فروشگاه – صفحه:    221  تا  225

۱۴- ثبت اطلاعات عضویت در تارنما – صفحه:   225 تا ۲۲۷

۱۵- صفحه ورود به تارنما – کارگاه ۶ – صفحه: ۲۲۷  تا ۲۲۹

۱۶- تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده – کارگاه ۷ – صفحه: ۲۳۰ تا ۲۳۲

۱۷- تهیه نسخه پشتیبان از جدول – کارگاه ۸ – صفحه: ۲۳۲  تا ۲۳۴

۱۸- بازیابی اطلاعات پایگاه داده – کارگاه ۹ – صفحه: ۲۳۴

۱۹- بازیابی اطلاعات جدول – کارگاه ۱۰ – صفحه: ۲۳۵

پودمان پنجم

واحد یادگیری۷
۱- تفاوت فرم های برنامه های ویندوز با فرم های محیط وب از صفحه ۲۴۰ تا ۲۴۹

۲-ایجاد محدودیت دسترسی کارگاه ۴ از صفحه ۲۴۹ تا ۲۵۰

۳-ایجاد نمون برگ ثبت محصولات فروشگاه کارگاه ۵ از صفحه ۲۵۰ تا ۲۵۴

۴-ارسال پرونده به سرویس دهنده میزبان از صفحه ۲۵۵ تا ۲۵۸- بخش ۱

۵-ارسال پرونده به سرویس دهنده میزبان از صفحه ۲۵۵ تا ۲۵۸- بخش ۲

۶-ارسال پرونده به سرویس دهنده میزبان از صفحه ۲۵۵ تا ۲۵۸- بخش ۳

۷-ثبت محصولات – کارگاه ۶ از صفحه ۲۵۸ تا ۲۶۲

۸-مشاهده محصولات فروشگاه برخط – کارگاه ۷ از صفحه ۲۶۲ تا  266

۹-ایجاد صفحۀ اختصاصی محصول – کارگاه ۸ از صفحه ۲۶۶ تا ۲۶۸

۱۰-فرم ثبت سفارش محصول – کارگاه ۹  از صفحه  268ا تا ۲۷۵

۱۱-ثبت نهایی سفارش محصول – کارگاه ۱۰ از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۰

۱۲-ویرایش محصولات فروشگاه – کارگاه ۱۱ از صفحه ۲۸۰ تا ۲۸۷

۱۳-فعالیت‌ کارگاهی انتهای پودمان پنجم  صفحه ۲۸۶

۱۴-پروژه ثبت محصولات در پایگاه داده

فیلم های آموزشی به مرور بارگذاری می گردد

Mission News Theme by Compete Themes.