دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

فیلم های آموزشی تولیدمحتوای الکترونیک و برنامه سازی

کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

پودمان اول: طراحی گرافیکی

واحد یادگیری ۱: شایستگی کار با ابزارهای ساده گرافیکی

فیلم ۱: تعریف گرافیک – صفحه ۲ تا ۵ – دانلود

فیلم ۲: نصب نرم افزار Illustrator CC 2015 – صفحه ۶ – دانلود

فیلم ۳: کارگاه ۱ – شروع کار با نرم افزار ایلستریتور – صفحه ۶ تا ۸ – قسمت اول – دانلود

فیلم ۴: کارگاه ۱ – شروع کار با نرم افزار ایلستریتور – صفحه ۶ تا ۸ – قسمت دوم – دانلود

فیلم ۵: آشنایی با ابزار مستطیل – صفحه ۱۰ – دانلود

فیلم ۶: آشنایی با Transform – صفحه ۱۰ – دانلود

فیلم ۷: کارگاه ۲ – ترسیم نقوش هندسی – صفحه ۱۰ تا ۱۱- دانلود

فیلم ۸: کارگاه ۳ – طراحی با اشکال هندسی – صفحه ۱۲ تا ۱۵ – دانلود

فیلم ۹: کارگاه ۴ – طراحی با استفاده از شکل دایره – صفحه ۱۶ تا ۱۸ – دانلود

فیلم ۱۰: کارگاه ۵ – ترسیم با ابزار Pencil – صفحه ۱۹ تا ۲۰ – دانلود

فیلم ۱۱: کارگاه ۶ – ترسیم با ابزار Pen – صفحه ۲۱ تا ۲۵ – دانلود

فیلم ۱۲: کارگاه ۸ – فارسی نویسی در نرم افزار ایلستریتور – صفحه ۲۷ – دانلود

فیلم ۱۳: انواع ماسک – صفحه ۲۸ – دانلود

فیلم ۱۴: کارگاه ۹ – طراحی جلد و برچسب لوح نوری – صفحه ۲۹ تا ۳۲ –  دانلود

واحد یادگیری ۲: شایستگی کار با ابزارهای پیشرفته گرافیکی

فیلم ۱۵: کارگاه ۱ – طراحی لوگوی پرچم جمهوری اسلامی ایران – صفحه ۳۵ تا ۳۹ – دانلود

فیلم ۱۶: کارگاه ۲ – طراحی پرچم جمهوری اسلامی ایران – صفحه ۴۰ تا ۴۲ – دانلود

فیلم ۱۷: کارگاه ۳ – طراحی واسط کاربری – صفحه ۴۳ تا ۴۵ – دانلود

فیلم ۱۸: کارگاه ۴ – طراحی به کمک جلوه Blend – صفحه ۴۶ تا ۴۹ – دانلود

فیلم ۱۹: آشنایی با اینفوگرافیک – صفحه ۵۰ تا ۵۱ – دانلود

فیلم ۲۰: کارگاه ۵ – طراحی اینفوگرافیک – صفحه ۵۲ تا ۵۵ – دانلود

فیلم ۲۱: کارگاه ۶ – رنگ آمیزی با ابزار Mesh – صفحه ۵۶ تا ۵۹ – دانلود

فیلم ۲۲: آموزش مفهوم نقطه مرجع – صفحه ۶۰ – دانلود

فیلم ۲۳: کارگاه ۷ – برش با لیزر و طراحی جعبه جواهر – صفحه ۶۰ تا ۶۴ –  دانلود

فیلم ۲۴: کارگاه ۸ – طراحی با ابزار ۳D – صفحه ۶۵ تا ۶۶ – دانلود

پودمان دوم: طراحی محتوای الکترونیک

واحد یادگیری ۳: شایستگی سناریونویسی، تصویربرداری و کلیپ سازی

فیلم ۱: شایستگی سناریونویسی – دانلود

فیلم ۲: تیم تولید چندرسانه ای و مراحل تولید – دانلود

فیلم ۳: تصویر برداری از صفحه نمایش – دانلود

فیلم ۴: کارگاه ۲ – ساخت عکس آموزشی – قسمت اول – دانلود

فیلم ۵: کارگاه ۲ – ساخت عکس آموزشی – قسمت دوم – دانلود

فیلم ۶: روش نصب نرم افزار و ساخت کلیپ – دانلود

فیلم ۷: اضافه کردن گفتار به اسلاید – دانلود

فیلم ۸: ویرایش صدای زمینه – دانلود

فیلم ۹: ایجاد خروجی از پروژه – دانلود
 

واحد یادگیری ۴: شایستگی ساخت پوسته گرافیکی متحرک

فیلم ۱۰: کارگاه ۱- آشنایی با محیط نرم افزار Swish Max- صفحه ۹۴ تا ۹۶- دانلود

فیلم ۱۱: کارگاه ۲- طراحی و اجرای صفحه زمینه یک پروژه چندرسانه ای-صفحه ۹۷ تا ۹۹- دانلود

فیلم ۱۲ – کارگاه ۳ – متحرک سازی پرچم – صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۴ – دانلود

فیلم ۱۳ – کارگاه ۴ – ایجاد ماسک – صفحه ۱۰۵ تا ۱۰۷ – دانلود

فیلم ۱۴ – کارگاه ۵ – ایجاد دکمه (Button) – صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۰ – دانلود

فیلم ۱۵ – ادامه کارگاه ۵ و کارگاه ۶ – ایجاد گرافیک متحرک (Motion Graphics) با اشیای آماده- صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۳ – دانلود

پودمان سوم: تولید چندرسانه ای

واحد یادگیری ۵: شایستگی تولید محتوای الکترونیک

کارگاه ۱ و ۲ و ۳ (ایجاد پروژه و ایجاد اسلاید اصلی و ایجاد اسلاید الگو (Master Slide))- صفحه ۱۱۶ تا ۱۲۴ – نرم افزار Captivate – دانلود 

کارگاه ۴ – درج متن – صفحه ۱۲۵ – دانلود قسمت اولدانلود فسمت دوم

کارگاه ۵ – درج شکل- صفحه  127 – دانلود

کارگاه ۶ – طراحی اسلاید – صفحه ۱۲۷ – دانلود

کارگاه ۷ – درج دکمه(Button) و شیء ماوس(Mouse) – دانلود قسمت اولدانلود قسمت دوم

کارگاه ۸ تا ۱۲ (درج اشیای Rollover Caption و Rollover Image و ناحیه بزرگ نمایی و ابزار تعاملی Memory Game و شیء تعاملی پازل(Puzzle) و حرکت اشیا با ابزار (Drag and Drop))- صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۵ – دانلود

کارگاه ۱۳ – فیلم برداری نمایشی – صفحه ۱۳۶ تا ۱۳۸ – دانلود

کارگاه ۱۴ – فیلم برداری به روش تعاملی – صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۱ – دانلود قسمت اولدانلود قسمت دومدانلود قسمت سوم

واحد یادگیری ۶: شایستگی آزمون سازی و تولید چندرسانه ای

کارگاه ۱ و ۲ (تنظیمات ساخت آزمون و درج سؤال چندگزینه ای (Multiple Choice)) – صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۰ – دانلود

کارگاه ۳ تا ۵ (درج سؤالات کوته پاسخ و جورکردنی (Matching) و کلیک کردنی(Hot Spot)) – صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۲ – دانلود

کارگاه ۶ و ۷ (درج سؤال ترتیبی (Sequence) و نظر سنجی (Scale Rating)) – صفحه ۱۵۳ تا ۱۵۵ – دانلود

کارگاه ۸ – ساخت آزمون با سؤالات تصادفی – صفحه ۱۵۶ تا ۱۵۷ – دانلود قسمت اولدانلود قسمت دوم

کارگاه ۹ – تغییر پوسته پروژه – صفحه ۱۵۸ تا ۱۵۹ – دانلود قسمت اولدانلود قسمت دوم

کارگاه ۱۰ – تولید و نشر پروژه – صفحه ۱۶۰ – دانلود قسمت اولدانلود قسمت دوم

پودمان چهارم: حل مسائل ساده

واحد یادگیری ۷: شایستگی حل مسئله و کار با IDE

فیلم ۱: حل مسئله – صفحه ۱۶۵ – دانلود

فیلم ۲: آشنایی با زبان سی شارپ – صفحه ۱۷۴ – دانلود

کارگاه ۱: ایجاد اولین برنامه در سی شارپ – صفحه ۱۷۵ – دانلود

کارگاه ۲: پنجره لیست خطا(Error List) – صفحه ۱۷۹ – دانلود

کارگاه ۳: تفاوت متدهای Write و WriteLine – صفحه ۱۸۱ – دانلود

کارگاه ۴: ایجاد صدا با فرکانس های مختلف – صفحه ۱۸۲ – دانلود

کارگاه ۵: استفاده از رنگ – صفحه ۱۸۴ – دانلود

کارگاه ۶: مختصات مکان نما در کنسول – صفحه ۱۸۶ – دانلود

کارگاه ۷: رسم در محیط کنسول – صفحه ۱۸۷ تا ۱۸۹- دانلود

واحد یادگیری ۸: شایستگی کار با انواع داده ها، دریافت و نمایش آنها

کارگاه ۱ – طراحی نمون برگ اطلاعات هنرجو – صفحه ۱۹۳ – دانلود

کارگاه ۲ – اعلان و مقداردهی متغیر – صفحه ۱۹۷ – دانلود

کارگاه ۳ – مقداردهی متغیر رشته ای – صفحه ۱۹۹ – دانلود

کارگاه ۴ و ۵ و ۶ – دریافت متغیر رشته ای و خواندن متغیر عددی و تبدیل عدد صحیح به اعشاری – صفحه ۲۰۱ تا ۲۰۵ – دانلود

کارگاه ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ – تبدیل نوع داده و دریافت متغیر کاراکتری و الگوی جای گذاری ساده(Formating) و الگوی جای گذاری – صفحه ۲۰۶ تا ۲۱۰ – دانلود

پودمان پنجم: حل مسائل شرطی

واحد یادگیری ۹: شایستگی کار با عملگرهای ریاضی، مقایسه ای و منطقی

عملگرهای محاسباتی – صفحه ۲۱۴ تا ۲۱۶ – دانلود

کارگاه ۱ – عملگر تقسیم / – صفحه ۲۱۶ تا ۲۱۸ – دانلود

کارگاه ۲ – اولویت عملگرهای محاسباتی – صفحه ۲۱۹ تا ۲۲۱ – دانلود

کارگاه ۳ – به کارگیری متدهای کلاس Math – صفحه ۲۲۲ تا ۲۲۴ – دانلود

عملگرهای انتساب – صفحه ۲۲۵ تا ۲۲۶ – دانلود

کارگاه ۴ – عملگرهای افزایشی-کاهشی- صفحه ۲۲۷ تا ۲۲۹ – دانلود

عملگر الحاق دو رشته – صفحه ۲۳۰ تا ۲۳۱ – دانلود

کارگاه ۵ و ۶ – عملگرهای مقایسه ای و منطقی – صفحه ۲۳۲ تا ۲۳۳ – دانلود

کارگاه ۷ تا ۹ – اشکال زدایی عبارات و رشته ها و خطای تقسیم بر صفر – صفحه ۲۳۴ تا ۲۳۵ – دانلود

کارگاه ۱۰ – عملگرمنطقی && – صفحه ۲۳۶ تا ۲۳۷ – دانلود

کارگاه ۱۱ – عملگرمنطقی || – صفحه ۲۳۸ تا ۲۳۹ – دانلود

کارگاه ۱۲ – عملگرمنطقی ! – صفحه ۲۴۰ تا ۲۴۴ – دانلود

واحد یادگیری ۱۰: شایستگی کار با ساختار شرطی

کارگاه ۱ تا ۵ – دستور شرطی ساده if و عملگر سه تایی – صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۴ – دانلود

کارگاه ۶ – عبارت شرطی تودرتو – صفحه ۲۵۵ – دانلود

کارگاه ۷ – عبارات شرطی با عملگرهای منطقی – صفحه ۲۵۷ – دانلود

کارگاه ۸ – مرتب سازی – صفحه ۲۵۹ – دانلود

کارگاه ۹ – ترکیب عبارات منطقی، محاسباتی و شرطی – صفحه ۲۶۰ – دانلود

کارگاه  10 تا ۱۳ – تبدیل if به Switch و ایجاد فهرست در کنسول و جزئیات دستور Switch و شرط منطقی || – صفحه ۲۶۲ تا ۲۶۷ – دانلود

کارگاه  14 و ۱۵ – داده شمارشی رنگ ها و اعلان نوع داده شمارشی – صفحه ۲۶۸ تا ۲۷۳ – دانلود

Mission News Theme by Compete Themes.