دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

فیلم های آموزشی نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

پودمان اول – نصب تجهیزات شبکه

۱- شبکه های رایانه ای

۲- شبکه های رایانه ای

۳- معرفی تجهیزات Passive شبکه (قسمت اول)

۴- معرفی تجهیزات Passive شبکه (قسمت دوم)

۵- کارگاه ۱: تست کابل آماده شبکه(patch cord)

۶- استانداردهای اتصال سوکت( RJ45) و کیستون به کابل

۷- کارگاه۲: ایجاد کابل straight

۸- کارگاه۳:اتصال کابل به کیستون

۹- معرفی تجهیزات Passive شبکه (قسمت سوم)

۱۰- معرفی تجهیزات Active شبکه (قسمت اول)

۱۱- معرفی تجهیزات Active شبکه (قسمت دوم)

۱۲- کار با نرم افزار Visio (قسمت اول)

۱۳- کار با نرم افزار Visio (قسمت دوم)

۱۴- کار با نرم افزار Visio (قسمت سوم)

۱۵- آماده سازی قرارداد پروژه ( صفحات ۲۹ تا ۳۲ کتاب درسی)

۱۶- نکات نصب تجهیزات در مکان شبکه ( صفحات ۳۲ تا ۳۴ کتاب درسی)

پودمان دوم – راه اندازی شبکه :

۱۸- راه اندازی شبکه – صفحات ۴۳ تا ۴۵ کتاب درسی

۱۹- کارگاه۱:مشاهده اطلاعات پیکربندی اتصالات شبکه (صفحه ۴۴ کتاب درسی)

۲۰- کارگاه۲: نمایش و تغییر نام رایانه (صفحه ۴۵ کتاب درسی)

۲۱- انواع IP (صفحات ۴۶ و ۵۱)

۲۲- کلاس های آدرس IP، آدرس های IP خاص، انواع آدرس IPv4  (صفحات ۴۷ الی ۴۹) قسمت اول

۲۳- کلاس های آدرس IP، مفهوم Subnet Mask (صفحات ۴۷ الی ۴۹ ) قسمت دوم

۲۴- تنظیم آدرس IP بصورت استاتیک (صفحه ۵۰ کتاب درسی)

۲۵- زیر شبکه ( Subnet ) و علت ایجاد زیرشبکه  (صفحه  ۵۳ الی ۵۴ کتاب درسی)

۲۶- تعیین محدوده آدرس برای Subnetting با استفاده از نرم افزار (صفحه  ۵۵ کتاب درسی)

۲۷- شبکه های گروه کاری (Workgroup) صفحه ۵۶ الی ۵۷

۲۸- شبکه های کاربر (User) صفحه ۵۷ الی ۵۸

۲۹- گروه (Group) صفحه ۵۸ الی ۶۰

۳۰- بخش اشتراک گذاری منابع  صفحه ۶۰ الی ۷۰ ( بخش اول)

۳۱- بخش اشتراک گذاری منابع صفحه ۶۰ الی ۷۰ ( بخش دوم)

۳۲- بخش DHCP صفحه ۷۴ الی ۸۱ ( بخش اول )

۳۳- بخش DHCP صفحه ۷۴ الی ۸۱ ( بخش دوم )

۳۴- بخش DHCP صفحه ۷۴ الی ۸۱ ( بخش سوم )

۳۵- بخش dns server صفحه ۸۲ الی ۸۸ ( بخش اول )

۳۶- بخش dns server صفحه ۸۲ الی ۸۸ ( بخش دوم )

پودمان سوم – پیکربندی شبکه بی سیم و مودم :

۳۷- شبکه بی سیم، کارت شبکه بی سیم – صفحات ۹۲ تا ۱۰۰

۳۸- شبکه Ad Hoc، کارگاه ۲ – صفحات ۱۰۰ تا ۱۰۷ کتاب درسی

۳۹- کارگاه ۳ کتاب درسی

۴۰- شبکه بیسیم Infrastructure – صفحه ۱۰۷ و ۱۰۸ کتاب درسی

۴۱- بررسی استاندارد IP یا (Rating Protection Ingress) – صفحه ۱۰۸ کتاب درسی

۴۲- معیارهای انتخاب AP یا Access Point – صفحه ۱۰۹ و ۱۱۰ کتاب درسی

۴۳- کارگاه های ۴ و ۵ و ۶ و ۷ – صفحه ۱۱۲ تا ۱۱۸ کتاب درسی

۴۴- احراز هویت و رمزنگاری در AP، کارگاه های ۸ و ۹ و ۱۰ – صفحات ۱۱۸ تا ۱۲۴ کتاب درسی

۴۵- کارگاه ۱۱ کتاب درسی

۴۶- مودم های ADSL و کارگاه ۱۲  صفحات ۱۲۵ تا ۱۲۷ کتاب درسی

۴۷- کارگاه ۱۳ صفحه ۱۲۸  کتاب درسی

۴۸- تنظیمات DHCP در مودم ADSL صفحه ۱۳۰ کتاب درسی

۴۹- کارگاه ۱۴ کتاب درسی

۵۰- کارگاه ۱۵ کتاب درسی،ایجاد DMZ در مودم ADSL، صفحه ۱۳۳

۵۱- به روز رسانی firmware  مودم ADSL،صفحه ۱۳۳ کتاب درسی

۵۲- کارگاه ۱۶ صفحه ۱۳۴کتاب درسی

۵۳- کارگاه ۱۷  صفحه ۱۳۵کتاب درسی

۵۴- زمان بندی فعالیت Wireless در مودم ADSL  – کارگاه ۱۸ صفحه ۱۳۵ کتاب درسی

۵۵- محدودیت زمان دسترسی به مودم ADSL  – کارگاه ۱۹ صفحه ۱۳۶ کتاب درسی

۵۶-  فیلتر کردن تارنما در مودم ADSL – کارگاه ۲۰  صفحه ۱۳۷ کتاب درسی

۵۷- مبحث Guest Network در مودم ADSL – کارگاه ۲۱ صفحه ۱۳۸کتاب درسی

پودمان چهارم – مدیریت متمرکز منابع شبکه :

۵۸- شبکه های Domain  – صفحه ۱۴۳و ۱۴۴ کتاب درسی

۵۹- نصب و پیکربندی سرویس ADDS – صفحه ۱۴۵ و ۱۴۶ کتاب درسی

۶۰- انواع حسابها در AD – صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۰ کتاب درسی

۶۱- نصب و پیکربندی سرویس ADDS – صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۰ کتاب درسی

۶۲- مدیریت رایانه های سرویس گیرنده – صفحه ۱۵۶ تا ۱۶۰ کتاب درسی

۶۳- حدف ابزار ADو سرویس ADDS – صفحه ۱۶۰ و ۱۶۱ کتاب درسی

۶۴- توضیحات اولیه GroupPolicy، کارگاه ۱۱ و ۱۲  – صفحه ۱۶۲ و ۱۶۳ کتاب درسی

۵- کارگاه ۹ – پیکربندی LGPO   –   صفحه ۱۶۳ تا ۱۶۵ کتاب درسی

۶۶- کارگاه ۱۰ – پیکربندی Account Lockout Policy  – صفحه ۱۶۶ و ۱۶۷ کتاب درسی

۶۷- راه اندازی فایل سرور  –  صفحه ۱۶۸ و ۱۶۹ کتاب درسی

۶۸- کارگاه ۱۳ و ۱۴ – Distribute File System – صفحه ۱۷۰ و ۱۷۲ کتاب درسی

۶۹- کارگاه ۱۵ – مدیریت چاپگرها – صفحه ۱۷۳ تا ۱۷۵ کتاب درسی

۷۰- کارگاه ۱۶ – اشتراک چاپگر – صفحه ۱۷۶ تا ۱۷۹ کتاب درسی

۷۱- کارگاه ۱۹-۱۸-۱۷-ایجادPrinter Pool – پیکربندی Printer Priorities -مدیریت Internet  Printing- صفحه ۱۸۰ تا ۱۸۳ کتاب درسی 

پودمان پنجم – عیب یابی شبکه :

۷۲- شبیه سازی شبکه و شناخت packet tracer و پیاده سازی – صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۱ کتاب درسی 

۷۳- شبیه سازی شبکه Star – کارگاه ۲ – صفحه ۱۹۲ و ۱۹۳ کتاب درسی 

۷۴- اتصال دو شبکه از طریق سوییچ – کارگاه ۳   –  صفحه ۱۹۳ و ۱۹۴ کتاب درسی 

۷۵- اتصال دو شبکه متفاوت – کارگاه ۴  –  صفحه ۱۹۴ و ۱۹۵ کتاب درسی 

۷۶- کارگاه ۵- راه اندازی یک شبکه بیسیم با AP ، کارگاه ۶-  اتصال شبکه سیمی به شبکه بیسیم ، کارگاه ۷-  شبیهسازی سرویس DHCP  ، صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۳ کتاب درسی

۷۷- کارگاه ۸-  شبیه سازی سرویس Email در Packet tracer ، صفحه ۲۰۳ تا ۲۰۵ کتاب درسی

۷۸- کارگاه ۹- شبیه سازی سرویس FTP در Packet tracer  ، صفحه ۲۰۵ تا ۲۰۷ کتاب درسی 

۷۹- کارگاه ۱۰- شبیه سازی سرویس HTTP در Packet tracer ،صفحه ۲۰۷ تا ۲۰۹ کتاب درسی 

۸۰- کارگاه ۱۱- شبیه سازی اینترنت اشیاء ( IoT ) ، صفحه ۲۰۹ تا ۲۱۱ کتاب درسی 

۸۱- ضمیمه: کارگاه ۱-شبیه سازی در پکت تریسر با استفاده از موبایل یا تبلت 
صفحه ۱۸۸ تا ۱۹۱ کتاب درسی 

واحد یادگیری ۷- شایستگی عیب یابی شبکه

۸۲- شایستگی عیب یابی شبکه، صفحه ۲۱۳ تا ۲۱۵ کتاب درسی 

۸۳- الگوریتم عیب یابی شبکه، صفحه ۲۱۵ تا ۲۱۷ کتاب درسی 

۸۴- کارگاه ۱- عدم اتصال یک رایانه به شبکه محلی، صفحه ۲۱۸ تا ۲۲۰ کتاب درسی 

۸۵- کارگاه ۲- عدم اتصال یک رایانه به اینترنت، صفحه ۲۲۱ و ۲۲۲ کتاب درسی 

۸۶- کارگاه ۳ – عدم دسترسی رایانه ها به شبکه محلی، عیب یابی شبکه بی سیم
کارگاه ۴ – عدم اتصال یک رایانه به شبکه محلی بیسیم ، صفحه ۲۲۳ تا ۲۲۷ کتاب درسی 

۸۷- کارگاه ۵ – عدم اتصال رایانه ها در شبکه بیسیم به یکدیگر 

۸۸- مدیریت شبکه ، کارگاه ۶- استفاده از سرویس Telnet

۸۹- کارگاه ۷- فعال کردن مدیریت از راه دور به وسیله میزکار در ویندوز ۱۰

۹۰- ضمیمه ۱: کارگاه ۸- شبیه سازی سرویس Email

صفحه ۲۰۳ و ۲۰۵ کتاب درسی 

۹۱- ضمیمه ۲: کارگاه ۹- شبیه سازی سرویس FTP

صفحه ۲۰۵ و ۲۰۷ کتاب درسی 

۹۲- ضمیمه ۳: کارگاه ۱۰- شبیه سازی سرویس HTTP

صفحه ۲۰۷ و ۲۰۹ کتاب درسی 
 

فیلم های آموزشی به مرور بارگذاری می گردد

Mission News Theme by Compete Themes.