دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نامه های ارسالی

ردیف موضوع نامه شماره نامه تاریخ ارسال تصویر نامه ارسالی
۱ برگزاری وبینار آشنایی و تبیین اهداف مسابقات ملی مهارت ۴۹۰۰/۳۱۶۳۴۰/۴۳۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ برگزاری وبینار مسابقات
۲ تحلیل کتاب و استاندارد ۴۹۰۰/۳۱۷۸۹۱/۴۳۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ تحلیل کتاب
۳ وبینار آینده صنعت با هوش مصنوعی ۴۹۰۰/۳۲۷۵۴۵/۴۳۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ وبینار هوش مصنوعی
۴ کارگاه آموزشی الگوهای برتر تدریس ۴۹۰۰/۳۳۱۲۱۰/۴۳۷ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ کارگاه الگو برتر تدریس
۵ فراخوان مهارت های پژوهشی ۴۹۰۰/۳۳۱۶۵۶/۴۳۷ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ مهارت های پژوهشی
۶ کارگاه کشوری آشنایی با اسکرچ و قابلیت‌های آن ۴۹۰۰/۳۳۱۶۰۸/۴۳۷ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ کارگاه کشوری اسکرچ
۷ وبینار هوش مصنوعی و مهارت های مورد نیاز ۴۹۰۰/۳۳۱۶۷۲/۴۳۷ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ وبینار هوش مصنوعی ۲
Mission News Theme by Compete Themes.